Üçge Mağaza Ekipmanları

iECO
GERİ KAZANIM
SİSTEMİ

iECO Geri Kazanım Sistemi

Yüzümüzü doğaya dönüyor, geleceğimiz için dönüştürüyoruz. Çevre kirliliğinin başlıca nedenlerinden biri de pet, cam ve alüminyum ambalaj atıklarıdır.
Depozito Yönetim Sistemi kapsamında ambalaj atıklarının toplanması ile toplum olarak geri dönüşümü alışkanlık haline getirecek, doğaya, canlılara ve gelecek nesillere temiz bir dünya bırakabileceğiz.

İECO Kataloğu İndir

Depozito Yönetim Sistemine Neden İhtiyaç Duyuldu?

Sera gazı emisyonlarının azaltılması
Temiz ambalaj
Temiz hammadde
Yüksek geri dönüşüm oranı
İthal ambalaja bağımlılığın azaltılması
Döngüsel ekonomiye katkı
Üretici, dağıtıcı, tüketici işbirliğiyle ülkemizin kazanımı
Toplumun geri dönüşüm alışkanlığı kazanması

Ülkemizde Yıllık Ne Kadar Ambalaj Piyasaya Sürülüyor?