ÜÇGE YENİ NESİL ÜRÜNLERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK HEDEFİ İLE ÜRETİYOR

ÜÇGE, işlenmiş kaynakların ülke ekonomisine tekrar ve temiz bir şekilde kazandırılmasını hedefleyen döngüsel ekonominin en önemli adımı olarak, Türkiye Çevre Ajansı tarafından hayata geçirilecek Depozito İade Sistemine hizmet eden iECO markalı depozito iade otomatı ve yönetim yazılımı ile sürdürülebilir gelecek için önemli bir adım attı.

Faaliyet gösterdikleri tüm alanlarda ve hayata geçirdikleri tüm projelerde çevreye ve sürdürülebilirliğe olan hassasiyetlerine vurgu yapan ÜÇGE Genel Yönetmeni Esra Güven; “Günümüzün en büyük çevre sorunlarından biri ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliktir. Bununla birlikte Türkiye’de ambalaj hammaddesi ihtiyacının yüzde 90’ı ithal edilmektedir. Döngüsel ekonomi kapsamında ambalaj atıklarının bir kaynak olarak ülkemizde kazanımının sağlanması çok önemlidir. Bu sürecin en önemli adımlarından biri olan Depozito İade Sistemi ile on yıl içinde ambalaj atıklarının yüzde 70’inin geri kazanılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda ambalaj atıklarından kaynaklı kirliliğin önüne geçebilmek ve sürdürülebilir bir sistem yaratmak amacıyla özel bir yazılıma sahip iECO markalı akıllı ürünlerimiz ve sistemlerimizi hayata geçirdik. Hem makine üretimi hem de yazılımı ÜÇGE’ye ait olan iECO otomatlar, nesnelerin interneti teknolojilerine sahip bir ürün grubudur. Geri kazanım ekosistemi kapsamında Türkiye’nin dört bir yanında oluşturulacak iade noktalarında/merkezlerinde, tüketicilerin beslediği ambalajlar boş, barkodlu, etiketi yıpranmamış bir şekilde teslim alındığı ve depozito bedellerinin iade edildiği bir nokta olarak yaygınlaşacaktır. Döngüsel ekonomiye katkı olarak gerçekleşen atık toplanması, depolanması ve depozito iade yönetimi faaliyetlerinin hayata geçirilmesini gerçekleştirecek, Çevre Ajansı tarafından yürütülen depozito bilgi yönetim sistemine de canlı zamanlı olarak kayıt bırakacaktır. ÜÇGE’li mühendisler tarafından geliştirilen iECO Geri Kazanım Sistemi Yazılımı, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi Yönetmeliğine uyum gösteren ve gerektirdiği durumlarda uzaktan kontrolü,  yönetimi ve raporlanmasını sağlanan bir alt yapıya sahiptir. “dedi.

Sürdürülebilirlik kapsamında “Gelecek Senin İzinde” mottosu ile ilerlediklerini ifade eden Güven;“Sürdürülebilirliği, şirket kültürümüzün ve kurumsal stratejilerimizin ayrılmaz bir parçası olarak benimsiyor ve tüm süreçlerimize entegre etmek üzere adım atıyoruz. Uzman kurumlarla gerçekleştirdiğimiz işbirliği ile sürdürülebilir gelecek için daha sistematik ve daha kapsamlı bir politika ile ilerliyoruz. Proje kapsamında öncelikle şirket bünyesinde gönüllülerden oluşan ÜÇGE sürdürülebilirlik gönüllüleri ekibimizi oluşturduk. Akabinde ÜÇGE olarak karbon ayak izimizi tespit ettik ve bunları azaltmak için de bir yol haritası belirleyerek eyleme geçtik. Bu proje ile birlikte geleceğe gerçekten biz de ÜÇGE olarak farkındalık yaratarak iz bırakmak istiyoruz. Sürdürülebilirlik yolculuğumuzda sadece çevresel konular değil sürdürülebilirlik çatısı altında her alanda değer yaratan bir strateji ile ilerleyeceğiz” dedi.