Üçge Mağaza Ekipmanları

ÜÇGE’li Olmak

İŞE ALIM UYGULAMALARIMIZ

Kurumlarda fark yaratanın “çalışanlar” olduğu gerçeğinden yola çıkarak, seçme ve yerleştirme süreçlerimiz oluşturulan stratejiler çerçevesinde gerçekleştiriliyor.

İşe alım süreçlerimizde, pozisyona en uygun adayı en etkin yöntemle bulabilmek amacıyla farklı uygulamalar yapılması söz konusu olabiliyor.

Bu bağlamda kişilik testleri, genel yetenek-dikkat testleri, yabancı dil testleri, yetkinlik bazlı mülakat kullanılan yöntemlerimiz arasındadır.

STAJ

,Yaz dönemi süresince staj zorunluluğu olan üniversite öğrencilerine ve kış
döneminde meslek lisesi öğrencilerine, almış oldukları teorik bilgileri
uygulama ortamı sunarak, iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak
amacıyla staj imkânı tanınıyor.

Gelen başvurular arasından staj için uygun bulunan adaylar, mülakata davet
ediliyor ve olumlu bulunan adaylara görev yapmak istedikleri bölümler de göz
önündebulundurularak staj yapma imkânı sunuluyor.

PERFORMANS YÖNETİMİ SİSTEMİ

ÜÇGE genelinde, çalışanların performanslarını sistematik bir şekilde belirlemek ve geliştirmek için değerlendirme, kariyer ve görev planlama sürecini kapsayan ÜÇGE Performans Yönetimi Sistemi uygulanıyor.

ÜÇGE Performans Değerlendirme Sistemi; Kurum Değerleri, İş Hedefleri ve Yetkinlik değerlendirme modellerinin birleşmesi ile ortaya çıkıyor.

Performans Yönetimi Sistemi, çalışanların şirket hedefleri doğrultusunda bireysel hedeflerinin belirlenmesi, yetkinliklerinin gelişmesi, performanslarının izlenmesi, değerlendirmesi, gelişim ihtiyaçlarının tespit edilmesi sürecine ait yapılan işlemlerin tümünü kapsıyor.

EĞİTİM VE GELİŞİM FAALİYETLERİMİZ

ÜÇGE eğitim geliştirme faaliyetlerini, değişim ve gelişimi destekleme vizyonu ile insana yapılan önemli bir yatırım olarak değerlendirir.

ÜÇGE çalışanların hem teknik bilgi ve becerilerini artırmak, hem de kişisel yetkinliklerini geliştirmek için ihtiyaç analizleri ve yıllık planlar çerçevesinde eğitim yatırımları yapar.

Güncel yaklaşım ve uygulamalar eğitimlere entegre edilir, öğrenme farklılıkları gözetilir ve çeşitlendirilmiş eğitim kanalları kullanılır.

Eğitimler, alanında uzman kurum içi eğitmenler ve profesyonel eğitim kurumları ile yürütülür.